معاونت آموزشی

دکتر محمد غفوری
دکتر محمد غفوریدکتري زمین شناسی مهندسی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
دکتر محمد غفوری
دکتر محمد غفوریدکتري زمین شناسی مهندسی، دانشگاه سیدنی، استرالیا

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵