گروه فقه و حقوق

فقه و حقوق اسلامی

اعضاء هیات علمی گروه آموزشی

دکتر قبولی
دکتر قبولیمدیر گروه
دکتر قبولی
دکتر قبولیمدیر گروه
دکترای فقه و حقوق اسلامی دانلود رزومه

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵