هیات امنا

دکتر محمد غفوری
دکتر محمد غفوریعضو هیات امنا
دکتر محمد غفوری
دکتر محمد غفوریعضو هیات امنا
دکتر علیرضا عاشوری
دکتر علیرضا عاشورینماينده وزير علوم، تحقيقات و فنآوري
دکتر علیرضا عاشوری
دکتر علیرضا عاشورینماينده وزير علوم، تحقيقات و فنآوري
دکتر پسندیده فرد
دکتر پسندیده فردعضو هیات امنا
دکتر پسندیده فرد
دکتر پسندیده فردعضو هیات امنا
دکتر مهران کدخدایان
دکتر مهران کدخدایانعضو هیات امنا
دکتر مهران کدخدایان
دکتر مهران کدخدایانعضو هیات امنا
دکتر مصطفی سلیمی فر
دکتر مصطفی سلیمی فرعضو هیات امنا
دکتر مصطفی سلیمی فر
دکتر مصطفی سلیمی فرعضو هیات امنا
حجت الاسلام حسینی
حجت الاسلام حسینیعضو هیات امنا
حجت الاسلام حسینی
حجت الاسلام حسینیعضو هیات امنا
دکتر جعفر طالبیان شریف
دکتر جعفر طالبیان شریفعضو هیات امنا
دکتر جعفر طالبیان شریف
دکتر جعفر طالبیان شریفعضو هیات امنا

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، نبش لادن 22
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵