لیست دروس ارایه شده ترم بهمن 1401

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان  به موسسه خردگرایان مطهر لیست دروس ارایه شده در لیتک http://motahar.ac.ir/Lessons.php.htmقابل مشاهده است. مهلت ثبت نام مهمان 1401/11/26


راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵