🔴 🔴 اطلاعیه دانشجویان فارغ التحصیل

📣 📣 قابل توجه دانشجویان گرامی:
کلیه دانشجویانی که تا پایان شهریور و یا بهمن ۱۴۰۳ فارغ التحصیل می شوند جهت بررسی پرونده و واحد های مانده احتمالی به آموزش مراجعه نمایند.

🔴🔔 آخرین مهلت جهت انجام امور فارغ التحصیلی حداکثر ۳ ماه بعد از زمان فارغ التحصیل شدن می باشد در غیر اینصورت کلیه عواقب به عهده دانشجو می باشد.

🔴 🔴دانشجویان فارغ التحصیل تا بهمن ۱۴۰۲ نیز تا پایان اردیبهشت جهت بررسی پرونده و انجام امور فارغ التحصیلی مراجعه نمایند.


راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، نبش لادن 22
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵